Branchevereniging voor
Leveranciers van Armachtige- Communicatieondersteunende- Omgevingsbedienings- Hulpmiddelen.

Branchevereniging voor
Leveranciers van Armachtige- Communicatieondersteunende- Omgevingsbedienings- Hulpmiddelen.

Branchevereniging voor
Leveranciers van Armachtige- Communicatieondersteunende- Omgevingsbedienings- Hulpmiddelen.

Maak kennis met onze leden

Wat we doen

Lacoh is de branchevereniging voor bedrijven die hulpmiddelen ontwikkelen en leveren voor spraakondersteuning, armondersteuning en omgevings-bediening. In samenwerking met patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders, kennisorganisaties, verzekeraars en andere relevante partijen zetten wij ons in om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen met een functiebeperking te verbeteren.

De aangesloten aanbieders van hulpmiddelen zijn verdeeld over Nederland en komen regelmatig bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen, met als doel gebruikers van hulpmiddelen beter te helpen en de hulpmiddelenbranche te versterken.


Meer weten?

Neem contact met ons op via info@lacoh.nl of
bel +31 (0)88 – 786 00 11

Lacoh is de branchevereniging voor bedrijven die hulpmiddelen ontwikkelen en leveren voor spraakondersteuning, armondersteuning en omgevingsbediening. In samenwerking met patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders, kennisorganisaties, verzekeraars en andere relevante partijen zetten wij ons in om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen met een functiebeperking te verbeteren.

De aangesloten aanbieders van hulpmiddelen zijn verdeeld over Nederland en komen regelmatig bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen, met als doel gebruikers van hulpmiddelen beter te helpen en de hulpmiddelenbranche te versterken.


Meer weten?

Neem contact met ons op via info@lacoh.nl

of bel +31 (0)88 – 786 00 11

Over Lacoh

Samenwerken aan verbetering zelfredzaamheid

Lacoh staat voor Leveranciers van Armachtige- Communicatie-ondersteunende- Omgevings-bedienings- Hulpmiddelen. Als leden van deze branchevereniging leveren we hulpmiddelen voor spraakonder-steuning, armondersteuning en omgevingsbediening. Daarnaast brengen wij onze kennis en ervaring bij elkaar om onze oplossingen, service en dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoeften van eindgebruikers.

We zoeken actief de samenwerking op met onder meer patiënten-verenigingen, behandelaars zoals fysiotherapeuten en logopedisten en andere relevante partijen. Ons doel is om mensen met een beperking zo snel mogelijk over een passend en toekomstbestendig hulpmiddel te laten beschikken om hun zelf-redzaamheid te vergroten. Daarnaast bieden we optimale ondersteuning gedurende de periode dat zij het hulpmiddel gebruiken.

Lacoh staat voor Leveranciers van Armachtige- Communicatie-ondersteunende- Omgevings-bedienings- Hulpmiddelen. Als leden van deze branchevereniging leveren we hulpmiddelen voor spraakonder-steuning, armondersteuning en omgevingsbediening. Daarnaast brengen wij onze kennis en ervaring bij elkaar om onze oplossingen, service en dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoeften van eindgebruikers.

We zoeken actief de samenwerking op met onder meer patiënten-verenigingen, behandelaars zoals fysiotherapeuten en logopedisten en andere relevante partijen. Ons doel is om mensen met een beperking zo snel mogelijk over een passend en toekomstbestendig hulpmiddel te laten beschikken om hun zelf-redzaamheid te vergroten. Daarnaast bieden we optimale ondersteuning gedurende de periode dat zij het hulpmiddel gebruiken.

Lacoh staat voor Leveranciers van Armachtige- Communicatieondersteunende- Omgevingsbedienings- Hulpmiddelen. Als leden van deze branchevereniging leveren we hulpmiddelen voor spraakondersteuning, armondersteuning en omgevingsbediening. Daarnaast brengen wij onze kennis en ervaring bij elkaar om onze oplossingen, service en dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoeften van eindgebruikers.

We zoeken actief de samenwerking op met onder meer patiëntenverenigingen, behandelaars zoals fysiotherapeuten en logopedisten en andere relevante partijen. Ons doel is om mensen met een beperking zo snel mogelijk over een passend en toekomstbestendig hulpmiddel te laten beschikken om hun zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast bieden we optimale ondersteuning gedurende de periode dat zij het hulpmiddel gebruiken.

Het bestuur van Lacoh bestaat uit:

E. Schonewille

Voorzitter
(rdgKompagne)

M. Cup

Secretaris
(KMD)

R. van Wijk

Penningmeester
(QuoVadis Nederland)

F. van Rieke

Bestuurder
(RTD Arnhem)

Onze bestuursadviseur
helpt u graag verder

Neem vrijblijvend contact op met T. Wedda via info@lacoh.nl of bel +31 (0)88 – 786 00 11

T. Wedda

Bestuursadviseur​

T.Wedda

Adviseur​