Missie Lacoh

De Vereniging Lacoh draagt als branchevereniging bij aan de optimalisering van de positie van haar leden als leveranciers van (medisch)- technische hulpmiddelen voor de zelfredzaamheid van personen met functiebeperkingen. Lacoh doet dit middels activiteiten die de branche verder ontwikkelen, de betreffende markt verbeteren, en service- en dienstverlening op een hoger plan brengen. Lacoh voert tevens activiteiten uit die verbeterde condities voor branche, markt en service scheppen. De Vereniging Lacoh wil middels het optimaal functioneren van haar leden een bijdrage leveren aan de continue verbetering van de kwaliteit van leven van de eindgebruikers van de producten van haar leden.


Note:
De medisch- technische hulpmiddelen die leden van Lacoh aanbieden, zijn hulpmiddelen ter ondersteuning of vervanging van de arm- hand- of vingerfunctie, communicatiehulpmiddelen ter ondersteuning of vervanging van spraak en hulpmiddelen voor de bediening van de omgeving (domotica).(c) 2010 - All rights reserved

Print this page