Startpagina | Aanmelden

Tekst

De gezondheidszorg is op alle fronten in beweging.


Voor sommige gebieden in de zorg gaan de veranderingen erg snel.
De zorg met zeer specialistische hulpmiddelen kent deze turbulentie al langer. Enerzijds is er de technologie die zeer grote stappen maakt, aan de andere kant de politiek en zorgverzekeraars die steeds complexer vragen voorleggen aan leveranciers en fabrikanten met als doel kosten reductie.

Technologie biedt voor mensen met een functiebeperking veel mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en thuis te wonen.
De leden van de branchevereniging Lacoh zetten zich in om hulpmiddelen te vinden of te ontwikkelen die de hulpvraag zo goed mogelijk beantwoorden.
Zij kennen daarbij het werkveld van gebruiker tot verstrekker. Deze kennis zetten zij dagelijks in om tot verantwoorde hulpmiddelen verstrekking te komen.
Met zorgverzekeraars hebben zij dan ook een vertrouwensrelatie. Met de gebruikers van hulpmiddelen eveneens.
Zo zijn zij zowel de ambassadeur van de gebruiker naar de zorgverzekeraar of gemeente als van de zorgverzekeraar naar de gebruiker.
Daarnaast staan zij dagelijks klaar om de hulpmiddelenzorg te bieden die noodzakelijk is.
Lacoh bestaat uit een keten van kleine specialistische bedrijven met vaak zeer specialistische kennis en ervaring.
Door, daar waar mogelijk, samen te werken proberen zij de zorg optimaal en betaalbaar te houden.